MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Skolebestyrelsen  består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 4 medarbejdere fra Landsbyordningen. 

Jesper

Formand - Jesper Torp – far til Tobias i 5. klasse

Ebbe Næstformand – Ebbe Briggs Bødtkjer – far til Jonathan i 6., Ingrid i LT
Jane Jane Mejlby Buhl-Olsen – mor til Anna i 4. klasse
Helle Helle Østergaard – mor til Emilie i 5. og Ebbe i 3. og Ea i Lilleteam.
Hanne Hanne Nielsen – mor til Isabella i 5. og Magnus i 3. klasse
Anders

Anders Voigt Brandt-Clausen – far til Mikkel i 6., Anton i 4. og Mathilde i Lilleteam

Lise-Marie Lise-Marie Hornsved – mor til Josefine i 6. klasse

Medarbejder-repræsentan-

terne er:

Skoleleder: Merete Kristensen

Viceskoleleder: Anne Birgitte Brandt

Leder Bhv, SFO og Klub: Tina Sørensen

Lærer: Mette Gaarde Vedstesen

Pædagog: Hanne Munch Pedersen