MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Skolebestyrelsen  består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 4 medarbejdere fra Landsbyordningen. 

Jesper

Formand - Jesper Torp – far til Tobias i 6. klasse

Ebbe Næstformand – Ebbe Briggs Bødtkjer – far til Ingrid i 3. kl og Halfdan i Børnehaven
Ditte Ditte Andreasen Søborg - mor til Emma 3. kl og Maja i Børnehaven
Helle Helle Østergaard – mor til Emilie i 6. og Ebbe i 4. og Ea i Lilleteam.
Signe Signe Melters Østergaard – mor til William i børnehaven
Anders

Anders Voigt Brandt-Clausen – far til Anton i 5. og Mathilde i Lilleteam

Jeanette Jeanette Albæk Marcussen - mor til Axel i Børnehaven

Medarbejder-repræsentan-

terne er:

Skoleleder: Merete Kristensen

Viceskoleleder: Anne Birgitte Brandt

Leder Bhv, SFO og Klub: 

Lærer: Mette Gaarde Vedstesen

Pædagog: Mette Vølund