MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Skolebestyrelsen  består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 4 medarbejdere fra Landsbyordningen. 

Ebbe

Formand – Ebbe Briggs Bødtkjer – far til Ingrid i 4. kl og Halfdan i Børnehaven

Anders Anders Voigt Brandt-Clausen – far til Anton i 6. og Mathilde i 3. kl.
Ditte Ditte Andreasen Søborg - mor til Emma 4. kl og Maja i Børnehaven
Helle Helle Østergaard – mor til Ebbe i 5. kl og Ea i Lilleteam.
Signe Signe Melters Østergaard – mor til William og Frederik i børnehaven.

Vicky skolebestyrelse

Vicky Gydesen Madsen – mor til Sofia 3. kl
Jeanette Jeanette Albæk Marcussen - mor til Axel i lilleteam

Medarbejder-repræsentan-

terne er:

Skoleleder: Merete Kristensen

Leder Bhv, SFO og Klub: Jeanette Handberg

Lærer: Christian Pagter

Pædagog: Mette Vølund