Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk ståsted

Hvert eneste barn har en betydning for sig selv og andre. Hvert barn er en del af et eller flere meningsfyldte fællesskaber, som giver livet værdi og glæde. Hvert barn trives og lærer både fagligt og socialt ved hjælp af engagerede, betydningsfulde voksne og ved hjælp af sine kammerater. Hvert barn oplever at være i en overskuelig og tryg hverdag hos os. Det forudsætter et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de voksne omkring barnet. Samarbejdet bygger på tillid og klare, gensidige forventninger samt dialog med og om barnet.

Tryghed og nærvær.

Vi ønsker til stadighed at arbejde for en høj grad af tryghed og nærvær med mange kendte fælles voksne, fælles rutiner og gode overgange i huset fra barnet starter som 3-årig og forlader stedet som 12-13 årig.

Fællesskaber og relationer.

Vi tror på fællesskabet og relationerne og ønsker som udgangspunkt at invitere andre med i det vi laver ligesom vi ønsker at lade os invitere. Vi ser stor værdi i, at mange ting og aktiviteter kan foregå på tværs af alder og køn, på tværs af børnehave og skole, på tværs af store og små. Den ansvarlighed og forpligtelse der opbygges i arbejdet med relationer på kryds og tværs i huset, er en vigtig del af stedets DNA.

Systemteorien og de voksnes ansvar

Vi arbejder ud fra en systemteoretisk forståelsesramme. Vi er alle en del af en social sammenhæng, og den enkelte påvirker helheden og helheden påvirker den enkelte. Hvis vi ønsker en ændring i en adfærd, skal de professionelle voksne i  ”systemet” lægge en plan for, hvordan mønstre og strukturer kan påvirkes/ændres,  så vi ser en mere hensigtsmæssig adfærd i forhold til barnets læring og trivsel.

Vi ”står på”, at alle mennesker gør det, der giver mest mening for dem i situationen – og børn handler som de bedst kan i en given situation.  Det kan selvfølgelig i en travl hverdag – også for de allerdygtigste professionelle – være udfordrende, men ikke desto mindre er det det, vi voksne ønsker at efterleve. Det pædagogiske arbejde er, at stille krav på en måde, der virker og får det bedste frem i alle børn – og voksne.

At lære at lære – til hvad?

Vi vil gerne være med til at give alle børn viden, færdigheder og kompetencer til at kunne leve, glædes, lære og udvikle sig her og nu samt i og til fremtiden så alle kan få et godt liv og bidrage til en bæredygtig, demokratisk fremtid.

Vi er optagede af, hvordan vi kan bevare og styrke nysgerrigheden hos børn og voksne.  

Motivation – meningsfuldhed

At være nysgerrig, at undres, at blive pirret, at opleve, at bruge sanserne, at huske at få kroppen med, at undersøge, at udfordres, at lykkes, at turde fejle, at lære af sine fejl, at fejre sine fejl, at have lyst til at komme igen, ikke at kunne stoppe det man er i gang med, fordybelse, opleve at man glemmer sig selv, tid og sted = at være i flow…….Ved alle ovenstående ord og sætninger bliver man helt let og glad! Hvordan kan vi som børnehave, skole og fritidsdel være med til at nysgerrighed og glæde kommer til at fylde rigtig meget i hverdagen hos os -  for både børn og voksne? At vi størstedelen af tiden har meningsfuldhed og en høj grad af motivation som vores pejlemærke?

I forbindelse med arbejdet med vores værdigrundlag i 2019 er tankerne fra den positive psykologi blevet vores fælles udgangspunkt og grobund. Vi ønsker i de kommende år, at alle børn og voksnes hverdag er at finde i den grønne del af nedenstående skema – og gerne mere og mere i den yderste højre kolonne.

Skema Ståsted

 

 

Idealet er: autonom motivation.

  • Oplevelser af egen kompetence – uanset niveau

”jeg kan som regel det jeg skal, hvis bare jeg gør mig umage”

  • Oplevelser af social forbundethed

”jeg er ikke ensom – jeg betyder noget for nogen. Jeg er en betydningsfuld del af et eller flere fællesskaber”

  • Oplevelser af helhjertethed/oplevelse af meningsfuld selvreguleret læring og kreativitet

”jeg handler frivilligt – næsten uanset hvad”

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning – vores vej de kommende år.

En af vejene for at styrke elevernes nysgerrighed og derved deres motivation er at gå mod en endnu større praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning.

Vi ønsker:

1. at gøre fagene mere konkrete, livsnære og levende ved at de kobler sig til elevernes hverdag. Både de nære lokale forhold samt mere globale spørgsmål.

2. at arbejde mere projektorienteret omkring et tema, en problemstilling og hvor elevernes spørgsmål bestemmer hvilke fag, der belyser projektet.

Vi skal i højere grad end tidligere lave en skole, hvor elevernes livsperspektiver er i centrum, hvor vi har mere eksperimenterende undervisning og endnu højere grad af elevmedbestemmelse.