Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Synlig Læring

Synlig læring

En af vores allervigtigste opgaver som skole er hele tiden at kunne gøre det tydeligt for eleverne hvad de er i gang med at lære og hvorfor. Børnene skal gerne kunne se det meningsfulde i det, de skal lære. Læringen skal give dem lyst til at lære endnu mere, at de bliver nysgerrige på nye ting, opgaver, fænomener.  Vi arbejder på, at eleverne bliver aktive medspillere i deres egen læringsproces.

For at det skal lykkes, skal tre grundlæggende faktorer være til stede:

  1. Eleven har mulighed for selvbestemmelse. Eleven skal have oplevelsen af at have medbestemmelse og medindflydelse på  sin skolehverdag.
  2. Eleven har oplevelsen af mestring og kompetence. Eleven får passende udfordringer – ikke for let, ikke for svært men opgaver der passer til nærmeste udviklingszone.
  3. Elevens involvering i relationer og oplevelse af at være i et fællesskab, oplevelse af at høre til.

 

At turde fejle er ligeledes indbegrebet i den synlige læring. Hvis ikke vi laver fejl, lærer vi ikke noget. Vi skal turde fejle. Vi skal værne om et trygt læringsmiljø hvor det er tilladt - ja nødvendigt at fejle.

Eleverne skal med de voksnes hjælp lære at læring er en proces. De skal sammen med deres lærer (og også gerne forældre) lære at sætte mål for deres læring, have ideer og bud på, hvordan man kommer derhen, have krav på at få feed-back undervejs og også være i stand til at give sig selv feedback undervejs. Når man er “i mål”, skal man – sammen med læreren, sig selv eller en kammerat, være i stand til at sætte nye mål.

Ved synlig læring ved eleven:

Hvad er jeg i gang med at lære?

Hvordan kommer jeg derhen?

Hvad er så mit næste læringsmål?

Når læringsmålet er tydeligt og synligt for den enkelte elev - og eleven oplever at komme i mål, oplever succes i forhold til de individuelle fastlagte læringsmål - øger det elevens selvværd og tro på egne evner. Det er vigtigt at alle elever oplever at have en progression i deres læring - i deres egen læring. At den enkelte - ved hjælp at de voksne (og eventuel klassekammerater) - kan se sin egen fremdrift. Det giver lyst til mere. En vigtig faktor i processen mod læringsmålet er feed-back undervejs og til sidst.

Hvorfor er det så vigtigt med synlige læringsmål?

Mange børn (og voksne) kan opleve ikke at ”slå til”, gøre det godt nok, være for selvkritiske. De fleste kender det – og det handler bl.a. om at man har tendens til 1. at sammenligne sig med andre (og som regel den i klassen, der kan mest), 2. at være meget selvkritisk på den måde, at man ser de ting, man ikke lykkes så godt med og ikke alle de ting, man lykkes med.

”Bad is stronger than good” – sådan er vi mennesker desværre indrettet. Vi har generelt mest øje for de ting, der ikke er gået godt, hvor vi ikke lykkedes, hvor noget var træls – selvom der har været en overvægt af de andre. Der skal væsentlig flere positive oplevelser til i løbet af en dag førend det samlede billede er positivt.

Så: de voksne (lærere og forældre) omkring barnet har en vigtig opgave i at synliggøre/italesætte barnets progression og fokusere på, hvor han/hun lykkes. Her er den synlige læring væsentlig idet den er med til at synliggøre barnets egen progression – så barnet ikke skal sammenligne sig med kammeraterne, men mere have blik for at han/hun rent faktisk har rykket sig fordi han/hun kender målet og oplever at komme i mål. Progressionen bliver synlig og tydelig for barnet. Det booster.