Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om arbejdet i bestyrelsen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. 

Ledelsen deltager også og har sekretærrollen. 

De 7 forældrevalgte vælges blandt forældrene i børnehaven og skolen. Der er forskudte valg – dvs. hvert andet år er der 3 forældre på valg og hvert andet år er der 4 forældre på valg. Alle forældre vælges for 4 år ad gangen.  Der er valg i de ulige år. 

De 2 medarbejderrepræsentanter er på valg hvert år blandt medarbejderstaben i maj-juni måned med start til efterfølgende august. 

De 2 elevrepræsentanter er fra Elevrådet. Elevrepræsentanterne inviteres med til skolebestyrelsesmøderne ad hoc. 

Der afholdes ca. 7-8 årlige møder af 2,5 times varighed. Derudover laves der underudvalg, som mødes efter behov. Skolebestyrelsen samarbejder med skolebestyrelserne på Niels Ebbesen Skolen, Ejer Bavnehøj Skole og Veng Skole. Ligeledes inviteres repræsentanter fra vores skolebestyrelse med til 1-2 årlige dialogmøder med det Børne- og Ungdomsudvalget  i Skanderborg Kommune. 

Skolebestyrelsen fører tilsyn og formulerer principper for stedet. Skolebestyrelsen er sammen med ledelse, medarbejdere og elevrepræsentanter med til at give Landsbyordningen en retning. Derudover er bestyrelsen repræsenteret ved ansættelse af fast personale.