Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læringssyn


Vores læringssyn er tydeligt inspireret af at vi i hele Skanderborg Kommune har arbejdet med projektet ”at lære at lære” siden 2016.

”At lære at lære” bygger på teorier formuleret at James Nottingham, der har skrevet flere bøger omkring læring for både før-skole og skole børn. James Nottingham har været tilknyttet projektet i Skanderborg kommune via sit læringscenter Challenging Learning der har base i England.

Helt grundlæggende handler det om hvordan vi styrker og bevarer børns motivation til at lære; hvilken betydning vi voksne har for at børnene er nysgerrige og vedholdende og får (og tager) medansvar for egen læring. Herunder også et læringssyn hvor der er fokus på forskellen mellem undervisning og læring:

Laering
Derudover er der også fokus på, at læring handler om det enkelte barns progression—at hvert enkelt barns udvikling og læring skal ”måles” i forhold til egen udvikling og ikke i forhold til andre børn.

En central sætning i læringssynet er: ”Læring er en proces –ikke et resultat”. I stedet skal vi se på hvad der skal være til stede for at børn kan lære, og her kan der være brug for tidligere erhvervet viden, og måske nogle bestemte kompetencer (fysisk eller mentalt), men ikke mindst handler det om barnets indstilling til læring.

Er barnet motiveret for at lære nyt? Hvad er hhv. barnets ønsker og forventninger i forhold til at løse en bestemt opgave? Er barnet vedholdende og har en høj grad af selvkontrol eller er det et barn der giver hurtigt op eller ikke har tålmodighed til at vente på tur eller værs´go?

Selvkontrol og vedholdenhed modnes med alderen, men er også afhængig af temperament og personlighed – og ikke mindst hvad børnene ser hos de voksne som er deres rollemodeller...

En anden af James Nottinghams pointer er hvordan vi voksne med vores sprog enten fratager eller giver børnene et Growth Mindset og dermed handlemuligheder i deres liv—på kort og langt sigt!

Det lille ord ”endnu” er enormt vigtigt i forhold til at arbejde med Growth Mindset hos børnene. Vi arbejder med at børnene får en forståelse af, at de ved at: være vedholdende, øve sig, være nysgerrige, være villige til at fejle, spørge andre… kan lære en hel masse mere, end hvis de tror at de er verdensmestre i alt på forhånd J