Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Åben skole

Voerladegård Skole er en lille skole –  med stort udsyn – en åben skole

Den åbne skole er en skole som inddrager det omgivende samfund til at understøtte elevernes læring, trivsel og dannelse. Det omgivende samfund inddrages ved at vi tager ud – og ligeledes ved at vi får besøg. Den åbne skole bidrager i høj grad til variationen i undervisningen og elevernes skoledage.

Vi bruger sports- og spejderpladsen, der ligger tæt på – ligeledes kirken, skoven og søen

Også Klostermølle – naturcenter som er i gåafstand herfra besøges ofte – der trækkes vod, mostes æbler, fortælles om middelalder, laves mad over bål og meget andet

Desuden besøges museer og virksomheder i Skanderborg/Ry, men også Århus, Horsens Vejle

Vi har samarbejde med Kulturskolen, som kommer og underviser enkelte elever eller hold, eller med en danselærer, der kan have et helt hold i multisalen. Det er også Kulturskolen, der arrangerer Kulturpakker i form af besøg af musik- og teatergrupper på skolen 3-4 gange i løbet af året.

Vi har et elev-kulturcrew, der modtager og servicerer gæster udefra og er med til at gøre teater- og musikbesøg til en stor oplevelse.

Vi samarbejder med Voerladegård Idrætsforening (VIF) om vores fælles multihal.

Kirken/præsten – laver minikonfirmand for 3. årgang – og kor for 3-6 årgang og selvfølgelig julegudstjenesten

Der er også de tilbagevendende traditionsbundne ture ud af huset:

  • Eleverne på 5. og 6. årgang arbejder med Naturfagsmaraton, hvor de mødes og afprøver deres viden mod andre skoler.
  • 3. og 4. årgang deltager årligt i høvdingebold stævne på Fælleden
  • 6. klasse tager til dyst i madkundskab på Fælleden.
  • 2. og 3. årgang deltager i skoleskakturnering
  • 3. årgang er til Sløngeldag i Skanderborg
  • De ældste børnehavebørn og 0-2 årgang trækker vod (fisker) i Mossø
  • Hvert andet år er der en 4 dages lejrskole for 5-6 årgang. De sidste par gange er turen gået til Læsø

Da vi er en landsbyordning er børnehaven en integreret del. Børnehavens børn deltager i morgensang og forskellige andre arrangementer hvor det passer, de yngste skolebørn kan også ”vende” tilbage til kammerater de har forladt i børnehave. Vuggestuen Kastanjegården og områdets dagplejere er jævnligt på besøg – bruger ugentlig skolens hal og besøger børnehaven

I den anden ende skal nævnes 6. klassernes samarbejde med Ejer Bavnehøj-, Veng og Niels Ebbesen- skolerne, hvor eleverne mødes flere gange om året på kryds og tværs, som en god overgang til at skulle gå i 7. klasse sammen.