Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdier og målsætning

Vores WHY

Hvert enkelt barn har en betydning i et meningsfyldt fællesskab.

Barnet lærer og trives ved hjælp af dygtige og engagerede voksne, der møder barnet, hvor det er. Barnet bevarer sin nysgerrighed og kreativitet i en tryg og overskuelig hverdag.

Kerneopgaven

Dagtilbudsloven og Folkeskolens formålsparagraf er vores grundlag.

Vi bidrager alle til at vores børn har en hverdag, hvor de trives og lærer i trygge og meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber, de føler sig som en betydningsfuld del af.

Vi voksne sætter rammer, der motiverer til læring og så barnet bevarer lysten til at lære mere og mere.

Vi voksne værner om barnets leg, glæde, nysgerrighed og kreativitet.

Vi giver barnet mod til at fejle, lærer det at gøre sig umage og tage ansvar.

Vi understøtter en problemløsende, innovativ og kritisk tænkning.

Meningen, med det man laver, skal være tydelig for alle.