MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdier og målsætning

August 2018 trådte en helt ny bestyrelse sammen. Alle forældrevalgte var nye, hvilket vi som institution ikke havde prøvet igennem mange år. De tidligere bestyrelser har været kendetegnet ved, at en del forældre havde siddet i 2 og 3 perioder a 4 år. Nu havde disse forældre ikke længere børn på skolen og der var brug for et skifte.

Sammen med den “nye” bestyrelse har vi igangsat et arbejde med Landsbyordningens værdigrundlag og eventuelle ønske om en særlig profil. Arbejdet blev skudt igang i foråret 2019 med en procesholder udefra, Lisbeth Qvortrup, som hjælper.

Vi er på mange måder glade for vores nuværende værdigrundlag, som det tager sig ud og som kan ses i dokumentet herunder.

Vi forventer at have vores nye skriftlige værdigrundlag færdig i primo 2020 og det vil blive lagt på hjemmesiden.

Dokumenter